top of page

Kullanım Koşulları

 

S4S Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin ("S4S") ve/veya S4S Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”) ve/veya Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, S4S’in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların, burada yazılı koşulları okumamanızdan ve/veya okuduğunuz halde bu koşullara uygun davranmamanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

S4S’in, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, S4S tarafından hiç bir şekilde doğrulukları ve yeterlilikleri garanti edilmemektedir. Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı S4S‘in hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı S4S ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı S4S hiç bir şekilde sorumlu değildir.

İçerik (kısmen veya tamamen), S4S'in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

S4S, işbu koşulları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmektedir.

bottom of page